Liitumistingimused

Viking Line Clubi liikmeteks võivad astuda kõik Eesti Vabariigis elavad üle 18 a. eraisikud. Viking Line Clubiga liitumine, liikmelisus ning klubikaart on tasuta.

1 Üldinfo

1.1 Viking Line Club liikmelisus on Viking Line Abp („Viking Line“) viis tunnustada oma lojaalseid erakliente („Liikmeid“). Ettevõtetel, ühendustel ja organisatsioonidel ei ole õigust saada Viking Line Clubi liikmeteks.

1.2 Viking Line Clubi pakub ja selle eest vastutab Viking Line Abp, PL 166, 22101 MARIEHAMN, Ahvenamaa, Soome. Äriregistri number: 0144983-8

1.3 Viking Line Clubi kontaktandmed vastavates riikides:

Soome: Viking Line Abp, Viking Line Club Finland, Mastgatan 1, PL 199, 00161 HELSINKI, Soome, www.vikinline.fi/club

Rootsi: Viking Line Club Sverige, Box 4069, 131 04 NACKA, Rootsi, http://www.vikingline.se/club   

Eesti: Viking Line Club Eesti, Hobujaama 4, 10151 TALLINN, Eesti, http://www.vikingline.ee/club

Ahvenamaa: Viking Line Club Åland, PB 166 AX-22101 MARIEHAMN, Åland, http://www.vikingline.ax/club

2 Liikmelisus ja liikmekaart

2.1 Liikmeks saamise nõuded

2.1.1 Viking Line´i lojaalsusprogrammiga Viking Line Club („Lojaalsusprogramm“) saavad liituda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kellel on alaline aadress ja e-posti aadress.

2.1.2 Isikud vanuses 12–18, kes olid Viking Line Clubi liikmed enne 16. veebruari 2017  jäävad liikmeks ka edaspidi. 

2.1.3 Viking Line Clubi liikmeks astumine on tasuta.

2.2 Registreerimine 

2.2.1 Viking Line Clubi liikmelisus algab siis, kui Liikme andmed on Viking Line Clubi süsteemis registreeritud ja Viking Line Clubi liikmekonto on avatud.

2.2.2 Registreerimise kinnitusena saadab Viking Line Liikmele nelja nädala jooksul alates registreerimisest Viking Line Clubi kaardi, millel on peal liikmenumber. Nõudmisel on Liige kohustatud oma isikut tõendama.

2.3 Liikmekaart

2.3.1  Viking Line Club liikmekaardi kaotamisel, varguse korral või hävinemisel tuleb sellest teavitada Viking Line Clubi klienditeenindust. Viking Line ei hüvita võimalikke kahjusid, mis on põhjustatud kaotatud, varastatud või hävinenud Viking Line Club kaardist. Liige saab uue kaardi umbes nelja nädala jooksul pärast kaotuse, varguse või hävinemise avalduse esitamist.

2.3.2 Viking Line Clubi kaart on personaalne. Viking Line Clubi liikmekaardi või liikmenumbri edastamine teistele isikutele on keelatud. Viking Line Clubi hindu ja soodustusi kasutades peab klubiliige alati kaasa reisima. Viking Line jätab endale õiguse boonuse kustutamiseks kontolt, kui boonus on teenitud valel või ebaausal viisil.

2.3.3 Viking Line Clubi liikmekaart ei ole makse- ega krediitkaart.

2.4 Enne 16.02. 2017 liitunud alaealised Viking Line Club'i liikmed

2.4.1 Liikmed, kes on vanuses 12 kuni 17 ei saa koguda boonust või muul viisil Viking Line Club’i boonuse süsteemi kasutada. Liige saab õiguse koguda boonust ja kasutada Viking Line Club boonuse süsteemi alates kuupäevast, mil liige saab 18-aastaseks. 

2.5 Liikmelisuse ülesütlemine ja lõpetamine

2.5.1 Viking Line Club võib kuritarvitamise ja/või muu ebasündsa käitumise korral Liikme liikmelisuse üles öelda ja tühistada Liikme boonuse ilma hüvituskohustuseta ja sellest eelnevalt ette teatamata. Kuritarvitamiseks loetakse muu hulgas käesolevate tingimuste rikkumist ja dokumentide, nt piletite või väärtuskupongide võltsimist, muutmist, müümist või ebaseaduslikku edasi andmist teisele isikule või liikmekaardi laenamist. Viking Line Club teavitab sel juhul Liiget kirjalikult liikmestaatuse üles ütlemisest, selle põhjusest ja boonuste kehtetusest.

2.5.2 Liikmel on võimalus liikmestaatus igal ajal üles öelda võttes selleks ühendust Viking Line Club´i klienditeenindusega selles riigis, kus liige on registreeritud. Kontaktandmed on toodud käesolevate tingimuste alguses.

2.5.3 Viking Line Clubi Liige on kohustatud teavitama Viking Line Clubi klienditeenindust võimalikest nime ja aadressi muutustest.

2.5.4 Viking Line jätab endale õiguse liikmekonto deaktiveerimiseks, kui liikmenumbriga ei ole registreeritud reisi ja/või oste viimase kahe aasta jooksul.

2.5.5 Viking Line jätab endale õiguse liikmekonto sulgeda, kui sellel on valed kontaktandmed ja kui Liige ei ole teavitanud oma uusi kontaktandmeid 12 kuu jooksul kontaktandmete muutusest.

3 Viking Line'i isikuandmete töötlemine

Viking Line Clubiga liitumiseks on vajalik, et Liikmed nõustuvad Viking Line´i privaatsuspoliitikaga, mis käsitleb seda, kuidas Viking Line töötleb isikuandmeid .

4 Viking Line´i teave ja turundus

4.1 Viking Line võib saata teavet Viking Line Clubi ja Liikmetele suunatud pakkumiste kohta SMS/MMS-i, e-maili, posti ja Viking Line´i rakenduse kaudu. Viking Line ei saada otsereklaami alla 16-aastastele isikutele.

4.2 Liikmel on õigus igal ajal keelduda Liikme andmete kasutamisest otseturunduse eesmärgil. Liige võib igal ajal keelduda edasisest Viking Line´i otseturundusest.

5 Boonussüsteem ja tasemekriteeriumid

5.1 Laevade teenimine ja liikmetasemed

5.1.1 Viking Line Clubi liikmelisusel ja kaardil on kaks erinevat taset, Member ja Plus. Liikmekaardi erinevad tasemed tagavad erinevad eelised.

5.1.2 Liikme teenitud boonust nimetatakse „Paatideks“ („Paat“). Viking Line Clubi liikmetase lähtub teenitud Paatide arvust isikliku tasemeperioodi jooksul, mis on 12 kuud. Kõik taset mõjutavad Paadid peavad olema registreeritud liikmekontol tasemeperioodi jooksul.

5.1.3 Isiklik tasemeperiood algab Liikme esimese Viking Line’i reisi väljumiskuupäeval või esimese laeval sooritatud ostu kuupäeval, kuid mitte enne 17. veebruari 2017, tingimusel, et liikmenumber registreeriti broneeringu tegemisel ja/või ostu sooritamisel.

5.1.4 Tasemest sõltuvad eelised hakkavad kehtima pärast tasemevahetusest teavitamist.

5.1.5 Viking Line´il on õigus muuta Viking Line Clubi kaardi tasemesüsteemi ja erinevate tasemete eeliseid vastavalt all olevale punktile 9.2.

5.1.6 Täiendavat teavet kaardi tasemete, soodustuste ja Paatide kogumise reeglite kohta leiab Viking Line Clubi vastava riigi veebilehel, mis on toodud käesolevate tingimuste alguses.

5.1.7 Liikmetele kehtivad hinnad ja Paadid on turupõhised. Liikmete broneeringud registreeritakse Liikme kontol vastavalt Liikme tasemele, mis kehtib broneeringu teostamise ajahetkel. Liikme aadress Viking Line Clubi registris määrab, millise riigi liikmetele mõeldud hindadele ja Laevadele Liikmel õigus on.

5.2 Taseme kriteeriumid

5.2.1 Member tase on Viking Line Clubi liikmelisuse esimene tase. Et Liige tõuseks järgmisele tasemele, Viking Clubi Plus tasemele, on Liikmel vaja koguda 1000 Paati 12-kuulise isikliku tasemeperioodi jooksul.

5.2.2 Et püsida Plus tasemel, peab Liige koguma 2000 Paati järgneva 12-kuulise isikliku tasemeperioodi jooksul. Teie 12-kuuline isiklik tasemeperiood on alati muutumatu.

5.2.3 Tõusmine Plus tasemele toimub pärast taseme muutumise teavitust. Plus taseme liikmelisus on kehtiv käesoleva taseme perioodi lõpuni ning järgneva 12-kuulise tasemeperioodi jooksul. Taseme tingimustele vastamist kontrollitakse igapäevaselt. Uus kaart saadetakse Liikmele umbes nelja nädala jooksul.

5.2.4 Taseme uuendamiseks vajalik Paatide arv algab iga tasemeperioodi lõpust uuesti nullist. Taseme vahetus või uuendamine ei mõjuta Liikme Paatide saldot.

5.2.5 Paatide kogumine on seotud Viking Line Clubi liikmelisuse tasemega. Saadavate Paatide hulk sõltub piletite ostust, eelnevalt tellitavate PreOrder toodete ostust ja ostudest pardal. Viking Line jätab endale õiguse anda erinev arv Paate erinevate teenuste ja toodete eest lähtuvalt müügikohast.

5.2.6 Viking Line Club taset ei mõjuta Paatide kasutamine.

5.3 Paatide teenimine

5.3.1 Tuhat (1000) Paati vastab tuhandele (1000) kulutatud eurole. Viking Clubi Member- liikmed teenivad 1 Paadi iga kulutatud euro eest. Viking Line Clubi Plus liikmed teenivad 2 Paati iga kulutatud euro eest.

5.3.2 Kõik Paadid registreeritakse Viking Line Club liikmekontol nädala jooksul alates viimasest piletite registreerimisest reisile. Üksnes piletite broneerimine või lunastamine ei anna õigust Paatide teenimiseks.

5.3.3 Paadid annavad 1,5% boonust Member-liikme tarbimisel ja 3% boonust Plus-liikme tarbimisel.

5.4 Paatide kehtivus

5.4.1 Paadid kehtivad 24 kuud arvestades vastavate Paatide registreerimise kuust.

5.4.2 Viking Line Clubi Paate saab hakata koguma alates liikmelisuse registreerimisest. Paatidel puudub lunastamisväärtus, mis tähendab, et Paate ei saa vahetada rahaks.

5.4.3 Kui Viking Clubi liikmelisus lõppeb, tühistatakse kõik Paadid ja Liikmel ei ole õigust nõuda nende eest hüvitist. Kehtivuse kaotanud Paadid kustutatakse kontolt automaatselt ja neid ei ole võimalik taastada.

6 Paatide teenimine ja kasutamine

6.1 Paatide saamine

6.1.1 Viking Line´i eraisikute registreeritud reisid annavad õiguse Paatide teenimiseks, seda ka juhul, kui need broneeringud on teinud kolmas osapool, kuid mitte siis, kui broneering tehakse reisikorraldaja vahendusel.

6.1.2 Viking Line´i kaudu müüdavate kolmandate isikute teenused ei anna õigust Paatide saamiseks, kui pole öeldud teisiti.

6.1.3 Viking Line Clubi Liige, kes maksab reisi või teenuse eest, ei ole õigustatud Paate ega Viking Line Clubi boonushindu saama, kui Liige ise teenust ei kasuta.

6.1.4 Viking Line´i kinkekaartide või muude sarnaste toodete ostmine annab Paate üksnes nende ostjale eeldusel, et ta on Viking Line Club liige. Seega ei anna Paate kinkekaartide või muude sarnaste toodete kasutamine.

6.1.5 Viking Line jätab endale õiguse täielikult keelduda teatud teenuste või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste eest Paate andmast või anda vaid osa tavapärasest Paatide arvust. Paatide registreerimiseks peab Liige esitama oma liikmenumbri reisi broneerimisel ja alati esitama oma Viking Clubi kaardi ostu sooritamisel pardal. Viking Clubi liikmekaart tuleb esitada laeva kaupluste ja restoranide kassas tellimuse esitamisel. Reise või oste Viking Clubi liikmekontole tagantjärgi ei registreerita.

6.1.6 Kaasreisijatega („Kaasreisija“) tehtud broneeringute puhul antakse Paadid vastavalt igale broneeringus toodud Liikmele. Selleks, et Kaasreisijad saaksid teenida Paate, on nõutav kaasreisijate liikmenumbrite registreerimine broneeringu tegemisel. Kaasreisijad, kes liikmenumbrit broneeringu tegemisel ei esita, kaotavad õiguse oma osale Paatidest.

6.1.7 Grupireisid ei anna õigust Paatide kogumiseks.

6.2 Paatide kasutamine

6.2.1 Alates aastast 2018 saab Paate kasutada kas osa või terve broneeringu eest tasumisel.

6.2.2 Viking Clubi kaarti ei saa kasutada koos kruiisikontoga.

6.2.3 Paate ei ole võimalik üle kanda ühelt liikmekontolt teisele.

7 Paatidega reiside eest tasumine

7.1 Paatidega osaliselt või täielikult ostetavate reiside broneerimine tuleb teostada Paatide kehtivuse ajal.

7.2 Paatidega tasutavad reisid broneeritakse Viking Line Club´i püsiklientide klienditeeninduse kaudu või klienditeeninduse poolt pakutavates kanalites, nt interneti broneeringusüsteemis. Paatidega makstav reis on võimalik broneerida siis, kui reisi jaoks vajalik Paatide arv on kontol registreeritud.

7.3 Viking Line Clubi kliendiregistris registreeritud Liikmetel on õigus osta reise Viking Line Clubi soodushinnaga vastavalt ülaltoodule.

7.4 Reisi tühistamisel kehtivad Viking Line´i reisitingimused [link reisitingimustele].

7.5 Laevaboonuste (või muude pakkumiste) korral, mida pakuvad meie koostööpartnerid, rakendatakse vastava koostööpartneri broneerimis- ja annulleerimistingimusi.

8 Ärikliendilepingud

8.1 Reisibroneeringud, mille puhul on kasutatud Viking Line´i ärikliendilepingut, ei kogu Viking Line Clubi kontole punkte. Äriühingu või ühenduse kaarti ei saa kasutada samal ajal Viking Line Clubi liikmekaardiga.

9 Muud tingimused

9.1 Viking Line´il on õigus pakkuda erinevatele Viking Line Clubi liikmetele erinevaid boonuseid ja pakkumisi. See tähendab, et Viking Line ei ole kohustatud pakkuma kõikidele Liikmetele samu boonuseid. Erinevaid boonuseid võidakse pakkuda näiteks üksnes Viking Line Clubi erineval tasemel kaardiomanikele või teatud geograafilises piirkonnas elavatele Liikmetele. Viking Line Clubi boonustooted võivad varieeruda sõltuvalt liinist ja laevast.

9.2 Viking Line Clubi tingimused kehtivad sellisel kujul, nagu need on Viking Line Clubi veebilehel avaldatud. Viking Line´il on õigus igal ajal muuta Viking Line Clubi programmi, programmi tingimusi ja laevade lunastamise ning toodete hindade aluseid laevas. Viking Line Clubi tingimuste muutused jõustuvad kõige varem 30 päeva pärast seda, kui Viking Line on muutustest teavitanud Viking Line´i kodulehel või muul viisil Liikmetega ühendust võtnud. Viking Line teavitab Liikmeid muutustest, nende kehtivuse algusest ja muutuste põhjustest. Kui Liige ei nõustu muudetud tingimustega, võib ta koheselt lõpetada Viking Line Clubi liikmestaatuse.

9.3 Välja arvatud seadusandlusest tulenevad kohustused, ei vastuta Viking Line võimalike kahjude eest (seal hulgas kaotatud Laevad, kaotatud boonused või kehvemad boonused), mis on tingitud käesolevate tingimuste muutmisest. Samuti ei ole Viking Line mingil viisil kohustatud hüvitama Viking Line Clubi Liikmetele või kolmandatele osapooltele selliseid kahjusid.

9.4 Viking Line ei vastuta teenuste ja toodete või võimalike nõuete eest, mis on seotud koostööpartneritega, kuna Viking Line ei ole seaduse järgi paketireiside reisikorraldaja.

9.5 Liige on alati kohustatud tutvuma ja järgima Viking Line´i veoseeskirju, kui käesolevates tingimustes pole sätestatud teisiti. Veoeeskirjad on toodud Viking Line´i veebilehel.

9.6 Võimalikud Viking Line Clubiga seotud vaidlused, mille osas pooled ei ole suutnud jõuda kokkuleppele, lahendatakse vastavalt Eesti õigusele ja Eesti kohtute poolt. Liige võib vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda Tarbijakaitseametisse aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, Eesti Vabariik või www.tarbijakaitseamet.ee. Liige saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele

Viking Line Clubi tingimusi uuendati viimati 10.02.2017.