Reisitingimused

Vanusepiirangud liinireisidel

 

Tallinn-Helsingi 

 

 NB! Muutunud on alaealise üksinda reisimise kord.
Alla 16aastastel ei ole lubatud Tallinn-Helsingi liinil üksinda reisida. Alla 16aastase reisija eest vastutab vähemalt 18aastane saatja, kellega koos vormistatakse check-in'is pardakaardid ning kelle vastutusel on alaealine kogu reisi vältel, kuni laevast lahkumiseni.

Soome-Rootsi liinid 

 

 Alla 16aastased tohivad üksinda reisida vaid lapsevanema/hooldaja kirjalikul loal, millele on märgitud lapsevanema/hooldaja kontakttelefon ja isikukood.

Alla 16aastaste noorte eest vastutab reisil lapsevanem/hooldaja. Laeva meeskond ei vastutada üksi reisivate noorte eest.

Vanusepiirangud kruiisidel

 

Helsingi-Tallinna minikruiis:
Vanusepiirang iga päev 21 a

Helsingi-Stockholmi kruiis:
Vanusepiirang iga päev 21 a

Turu-Stockholmi kruiis:
Vanusepiirang iga päev 21 a

Stockholmi-Mariehamni kruiis (Cinderella):
Vanusepiirang iga päev 21 a

Alla 21aastase reisija järelevaatajaks sobib:
Lapsevanem või hooldaja (kasuema, -isa), vanavanemad, tädi ja onu.
Kui laps/noor reisib koos vanema, hooldaja või vanavanemaga, võib ta reisile kaasa võtta kuni 3 sõpra.


Vajalikud reisidokumendid

 


Reisijal peab olema kaasas kehtiv reisidokument. Piletite registreerimine ja pardalepääs toimub ainult kehtiva reisidokumendi alusel. Eesti kodanike reisidokumentideks on:

- Eesti kodaniku pass;
- ID-kaart;
- diplomaatiline pass;
- meremehe teenistusraamat;
- tagasipöördumistunnistus.


Eesti Vabariigi poolt välismaalastele väljastatavateks reisidokumentideks on:

- välismaalase pass;
- ajutine reisidokument;
- pagulase reisidokument;
- meresõidutunnistus;
- Eesti Vabariiki tagasipöördumise luba.

Reisidokumendi esitamise kohustus on kõikidel piiri ületavatel reisijatel. Isikuid, kellel puudub reisidokument või keelduvad selle esitamisest, ei lubata laeva. Reisija on kohustatud hoolitsema kehtivate reisidokumentide olemasolu eest ning välja selgitama, milliseid reisidokumente on tal reisiks tarvis.

Viking Line ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata puudulikult vormistatud või kehtetute reisidokumentide tõttu.

Reisi eest tasumine

 

Broneeringu eest tuleb tasuda hiljemalt 30 päeva enne reisi. Juhul kui broneerimise hetkel on väljumiseni jäänud vähem kui 30 päeva, tuleb broneeringu eest tasuda koheselt. Viking Line jätab endale õiguse annulleerida broneeringu juhul, kui reis ei ole maksetähtajaks tasutud. Eripakettidele ja hotellireisidele kehtivaid maksetingimusi palume täpsustada broneerimisel.

Reisi eest saab tasuda:

- internetipangas meie kodulehe kaudu, läbi Swedbanki, SEB, Nordea ja Danske Banki;
- krediitkaardiga nii telefoni teel kui ka meie kodulehel (VISA, MasterCard, Visa Electron, Visa Debit ja Debit MasterCard);
-pangaülekandega (NB! Kindlasti märkida ka viitenumber, mis on igal broneeringul erinev);
-Viking Line'i müügiesinduses aadressil Hobujaama 4, Tallinn (E–R 09.00–18.00);
-Viking Line’i kassas Tallinna Reisisadama A-terminalis (E–L 8.30–16.00, P 8.30–14.00).

Maksevõimalused

 

Viking Line’i müügipunktides on maksevahendina tunnustatud VISA, EuroCard, MasterCard, Diners Club International, American Express ja kohalikud pangakaardid. Laevadel on maksevahendina tunnustatud VISA, EuroCard, MasterCard, Maestro ja Visa Electron.

Eelbroneerimistasu

 

Kui reisija lunastab pileti terminalist samale väljumisele check-in’i ajal, tuleb tasuda eelbroneerimistasu 3 eurot broneeringu kohta Tallinnas või 5 eurot broneeringu kohta teistes terminalides.

Annulleerimistingimused

 

Üksikreisijad

 

Broneeritud reis tuleb muuta, tühistada või edasi lükata hiljemalt 24 tundi enne reisi algust.


Liinireisi broneeringut saab muuta internetis online-broneerimissüsteemis, meie klienditeeninduse kaudu telefonil 1719 ja meilitsi booking.estonia@vikingline.com.


Kruiiside puhul saab online-broneerimissüsteemis muuta vaid reisijate arvu. Ülejäänud muudatuste tegemiseks palume ühendust võtta meie klienditeenindusega telefonil 1719 või meilitsi booking.estonia@vikingline.com.
Juhul kui edasi-tagasi reisist jääb esimene suund kasutamata, on laevafirmal õigus tühistada ka tagasireis. Alustatud kruiisist tagasimakset ei tehta.
Kui broneeringut ei ole õigeaegselt muudetud või annulleeritud, ei ole võimalik tellimusest tagasimakset vormistada ega juba tasutud summat uue tellimuse tarbeks kasutada. Juba ostetud pileti lunastab tagasi sama reisibüroo, kust reisija pileti ostis.


Tagasimaksed

 

 

Õigeaegselt annulleeritud reisi eest saab raha tagasi pangaülekandega. Selle tarbeks tuleb Viking Line’ile teatada viitenumber ja pangakonto number, millelt reis tasuti.
Tagasimaksete puhul arvestatakse reisi maksumusest maha 10% või vähemalt 10 €. See tähendab, et kui reisi maksumus on kuni 100 €, arvestatakse sellest maha 10 €. Kui reisi maksumus ületab 100 €, jäetakse tühistamiskuludeks 10% reisi koguhinnast.


Juhul kui esitate arstitõendi või reisile on ostetud tühistamiskindlustus, tagastatakse reisi maksumus täielikult. Ühtlasi saab õigeaegselt tühistatud reisi vahetada mõne muu Viking Line’i reisi vastu. Ettemaksuks jäänud summa peab realiseerima 6 kuu jooksul. Eelbroneerimistasu ja tühistamiskindlustuse maksumust ei tagastata.

Hotellireisid

 

Hotelliööbimisega broneering tuleb tühistada või muuta hiljemalt 10 päeva enne reisi algust. Hilisemal tühistamisel tuleb tasuda kogu reisi maksumus. Erandiks on arstitõendi esitamine. Sel juhul tagastame reisi maksumuse täielikult. Tühistamiskindlustuse saab osta ka hotelliööbimisega reisidele.

Grupid

 

Vähem kui 100-liikmelised grupid

30–15 päeva enne reisi 25%
14 päeva–72 tundi enne reisi 50%
Hiljem kui 72 tundi enne reisi 100%
Arstitõendi esitamisel ei ole annulleerimiskulusid.

Üle 100-liikmelised grupid

60 päeva enne reisi 10%

Üle 500-liikmelised rühmad

6 kuud enne reisi ei ole annulleerimiskulusid.
6–3 kuud enne reisi 50%
3–1 kuud enne reisi 75%
1 kuu ja hiljem 100%

 

Veoeeskirjad

 


Viking Line jätab endale ja oma esindajatele nii maal kui ka laevadel õiguse keelduda vedamast reisijat, kes võib olla ohtlik teistele reisijatele, piirata nende õigusi või põhjustada firmale ühel või teisel moel lisakulutusi. Laeva esindajad võivad keelduda vedamast joobnuid või häirivalt käituvaid isikuid.

Reisijad peavad turvalisuse ja korra säilitamiseks järgima Viking Line’i eeskirju ja laeva juhtkonna korraldusi. Eeskirjadega saab tutvuda Viking Line’i kontorites, sadamates ja laevadel.

Veotingimused on kohandatud vastavalt Soome reisikorraldajate ühingu ja tarbijakaitsevoliniku 4. mail 2005. a nõupidamisel koostatud pakettreisitingimustele. Selle järgi on Viking Line Abp vastutav reisikorraldaja, kelle veotingimused on pakettreisitingimuste ees eelisjärjekorras järgitavad.
Veoautona registreeritud või kaupa vedav sõiduk broneeritakse Viking Line´i cargo osakonna kaudu meilitsi aadressil cargo.booking.est@vikingline.com või telefonil +372 6663985.

Reisijate ja pagasi üldised veotingimused

 


Viking Line’i laevadel kehtivad reisijate veol alljärgnevad eeskirjad:

1. Vedaja on veoteenust osutava laeva omanikfirma Viking Line Abp. Veoleping kehtib firma ja reisija vahel.

2. Reisija ei saa loovutada oma piletiga kaasnevaid õigusi mitte kellelegi teisele. Neil, kes on muretsenud pileti teiste isikute vahendusel, on õigus nii piletile kui ka õigus tunnustada neid veotingimusi.

3. Pagasi all mõeldakse kõiki esemeid, sh reisija arvel veetavaid liiklusvahendeid; välja arvatud juhul, kui nende kohta on sõlmitud eraldi veoleping või veokiri. Käsipagasiks loetakse pagas, sh elusloomad, mida reisija hoiab oma kajutis, kannab kaasas või peab mingil muul moel oma valduses. Sama puudutab sõidukis või selle peal veetavaid kaupu.

4. Reisija võib võtta kaasa mõõdukal hulgal pagasit. Kui pagas, sh käsipagas, võib põhjustada mingit ohtu või vajab erilist hoolitsust, peab reisija sellelt vedajat enne reisi algust teavitama. Vedaja jätab endale õiguse sellise pagasi vedamisest keelduda.

5. Reisija on kohustatud täitma reisi ajal laeva turva-ja sisekorraeeskirju. Nimetatud eeskirjade täitmist valvab laeva juhi valitud isik, sh turvamees. Vedaja jätab endale õiguse keelduda vedamast reisijat, kes võib põhjustada vedajale lisakulutusi, ohustada teiste inimeste tervist või mingil muul moel piirata kaasreisijate õigusi. Laeva esindaja võib keelduda vedamast joobnud või häirivalt käituvaid reisijaid nii teel sihtkohta kui tagasi. Kajutipileti lunastanud reisija vastutab kõigi kahjude eest, mis tema piletile märgitud aja vältel kajutis on tekitatud.

6. Auto, mis ei ole hiljemalt 30 minutit enne laeva kokkulepitud väljasõiduaega laevale sõitmiseks valmis ning üle 2,4 m kõrgusega sõiduk, mis ei ole hiljemalt 45 minutit enne laeva kokkulepitud väljasõiduaega laevale sõiduks valmis, kaotab õiguse broneeritud autokohale. Autokohta ootav sõiduk pääseb laeva üksnes siis, kui laevas on ruumi.

7. Kui vedaja või mõni tema vastutusel olija on süüdi mingis eksimuses või hooletuses, on ta kohustatud korvama reisija surma või vigastustega tekitatud kahju või reisija pagasile tekitatud kahju. Sama puudutab ka kahju, mida tekitatakse reisija või tema pagasi hilinemisega.

8. Reisija, kes on saanud vigastada või kelle käsipagas on kahjustatud või on ta sellest ilma jäänud, on kohustatud tegema avalduse kahjude ulatuse ja selle kohta, et kahju või kaotuse on põhjustanud veo ajal toimunud sündmus ning et kahju või kaotus on tingitud laevafirma veast või hooletusest.

9. Vedaja ei ole kohustatud korvama raha, väärtpabereid, kunstiesemeid ega muud väärtuslikku pagasit, kui ta ei ole võtnud seda enda säilitada.

10. Vedaja veaks või hooletuseks ei loeta tehnilise rikke, ilmastiku- ja liiklustingimuste tõttu või muud force majeure’i tagajärjel (vt ka punkti 16) tekkinud kahju.

11. Kui vedaja vastutus siiski leiab asjakohast kinnitust, jäävad sellele allpool loetletud piirid: a) inimkahjude puhul kõige rohkem 175 000 SDR iga surma või vigastada saanud reisija kohta; b) reisija vedamise hilinemisega põhjustatud kahju puhul kõige rohkem 4150 SDR reisija kohta; c) käsipagasi kaotuse, hilinemise või kahjustada saamisega põhjustatud kahju puhul kõige rohkem 1800 SDR reisija kohta; d) sõiduki kaotuse, hilinemise või kahjustada saamisega põhjustatud kahju puhul kõige rohkem 10 000 SDR iga sõiduki kohta; e) muu pagasi kaotuse, hilinemise või rikkumisega põhjustatud kahju puhul kõige rohkem 2700 SDR iga reisija kohta; f) eriti väärtusliku pagasi, mille vedaja on võtnud enda säilitada, kaotuse, hilinemise või rikkumisega põhjustatud kahju puhul kõige rohkem 6750 SDR.
Eespool mainitud summad puudutavad ikkagi üksikut reisi. Vedajal on alati õigus apelleerida seaduslikele globaalsetele piirangueeskirjadele.

12. Reisijal on kaotuste ja kahjustuste puhul seaduslik omavastutus allpool loetletud summade ulatuses: a) 150 SDR iga kahjustada saanud sõiduki kohta; b) 20 SDR muu pagasi kahjustuse kohta; c) 20 SDR hilinemisest põhjustatud kahju kohta. Omavastutus arvatakse kannatatud kahju või kaotuse määrast maha enne punktis 12 loetletud korvamispiiranguid.

13. SDRi all mõeldakse Rahvusvahelise Valuutafondi määratletud erilist rahasummade kontolt väljavõtmise õigust, mis muudetakse rahaks selle päeva kursiga, mil vastutus garanteeritakse või kui makse aset leiab (Special Drawing Rights – eriõiguste reserv; SDR-ühik). SDRi väärtus on ära toodud igapäevastes valuutakursinoteeringutes ning 04.04.2014 oli see 1,12 EUR ja 10,01 SEK.

14. Erinevalt eelpool mainitust ei loe vedaja ennast vastutavaks allpool loetletud juhtudel:
a) reisija isiklik ja hilinemisega seonduv kahju enne reisija saabumist laevale ja pärast tema maale astumist;
b) käsipagasi, sh ka sõidukis või selle peal veetava pagasi kaotust, hilinemist või kahjustada saamist enne reisija saabumist laevale ja pärast tema maale astumist;
c) kaotust, hilinemist või kahju, mis on tekkinud teise laevaomaniku veokorra ajal juhtunud sündmuse läbi – juhul, kui on selgesti eeldatud, et kogu veo või teatud osa sellest teostab keegi teine eelnevalt nimetatud laevaperemees kui siin mainitud vedaja. See puudutab ka juhtumeid, kus reisijal on õigus kasutada mõnda teist vedajat.

15. Vedajal on õigus teostada vedu ka mõne muu laevaga, samuti teha muudatusi sõiduplaanis ja kalduda marsruudist kõrvale selliste tingimuste tõttu nagu tehniline rike, ilmastiku- ja jääolud, dokkimine, mereõnnetus vm liiklustingimused, mille eest vedajal ei ole võimalik vastutada (Force majeure).

16. Laeva juhtkonnal ja meeskonnal, teenistujatel ja agentidel, laadijatel ja teistel, kelle eest vedaja vastutab, on samuti õigus apelleerida eespool mainitud punktidele sätestatule, millega vedaja on vastutusest vabastatud või tema vastutust on piiratud. Samad punktid kehtivad ka siis, kui vedaja vastu esitatud nõue ei põhinegi veolepingul.

17. Reisija või pagasi veo puhul võidakse vedaja vastutusele võtmise nõuet sisaldav hagi algatada hageja valikul ainult kas Soomes või Rootsis:
selle ringkonna teise astme mereõiguse kohtus, kus vedaja on registreeritud või kus toimub tema põhiline äritegevus, või
selle ringkonna teise astme mereõiguse kohtus, kus paikneb vedaja ja reisija vahelise veolepingukohane lähte- või sihtsadam. Lisaks selles punktis eelnevalt öeldule – Rootsi lipu all sõitvatele laevadele laienevad kohtupaiga asjus Rootsi mereseaduse sätted.

18. Kohaldatava seaduse määrab kohtu asukoht (st kehtivad vastava riigi seadused).

19. Reisija või tema esindaja peab viivitamatult vedajale võimalikest korvamisnõude tingimustest teatama. Võimalikud hagid aeguvad, kui vedaja vastu ei ole esitatud seadusega ettenähtud korras hagi allpool loetletud tähtaegade möödumisel: a) reisija surma, kehavigastuse või veo hilinemisel põhinev korvamisnõue – kahe aasta möödumisel pärast maaleastumist, kahe aasta möödumisel surmajuhtumist või sellest, kui see oleks pidanud aset leidma; kui surmajuhtum leidis aset pärast reisija maaleastumist, siis kolme aasta möödumisel maaleastumisest. b) kadunud või rikutud pagasi, sh käsipagasi korvamisnõue, samuti pagasi veoga hilinemise korvamise
nõue – kahe aasta möödumisel sellest, kui pagas maale toodi; või kui pagas on reisi ajal kaotsi läinud, siis sellest kuupäevast, kui pagas oleks pidanud maale toodama.

20. Muus osas kehtivad vastavalt Soome ja Rootsi mereseaduse sätted.

21. Veotingimused on kohandatud vastavalt Soome reisikorraldajate ühingu ja tarbijakaitsevoliniku 4. mail 2005. a nõupidamisel koostatud pakettreisitingimustele. Selle järgi on Viking Line Abp vastutav reisikorraldaja, kelle veotingimused on pakettreisitingimuste ees eelisjärjekorras järgitavad.

VIKING LINE ABP