Viking XPRS

Turvalisus

Laeva kajutites ja tabloodel on informatsioon turvalisuse ja häireolukorras toimimise kohta.

Soome ja Rootsi Veeteede Amet on heaks kiitnud ja kinnitanud Viking Line'i laevade turvasüsteemid. Süsteem täidab rahvusvahelise turvakoodi (International Safety Management) nõudmised. Viking Line’ile on antud rahvusvaheline ISMC-turvalisussertifikaat, mis näitab, et Viking Line täidab juba praegu eriti kõrgeid turvalisuse nõudeid, mis saavad tulevikus kohustuslikuks kõikidele laevafirmadele.

 Autojuhid peavad arvesse võtma järgmist:

  • kõik esemed tuleb autos korralikult kinnitada;
  • autos ei tohi transportida tuleohtlikke ega kergestisüttivaid aineid;
  • reisi ajal on autotekil viibimine keelatud;
  • autotekil on keelatud suitsetamine ja lahtise tule kasutamine;
  • vagunelamute gaasiballoonide ventiilid peavad reisi ajal olema suletud.

Turvakontroll

Reisijate turvalisuse tagamiseks teostatakse regulaarset turvakontrolli.