Sisekorraeeskirjad

 1. Viking Line jätab endale õiguse alkoholijoobes või kaasreisijaid häirivat inimest laevale mitte lasta või nõuda inimese laevalt lahkumist järgmises sadamas.
 2. Relvad, seadmed ja esemed, mis võivad olla ohtlikud reisijatele, laevameeskonnale või laevale, on keelatud. Nende laevale toomine on lubatud ainult laevaomaniku loaga ning sellest peab terminalipersonali informeerima pileti registreerimisel. Nende esemete loata laevale toomine või personali informeerimata jätmine on karistatav.
 3. Kruiisireisijatel ja laeva Viking Cinderella reisijatel on toiduainete ja alkoholi toomine pardale keelatud. Teiste laevade ühe suuna reisijatel on toidu toomine pardale lubatud, v.a. soe söök. Turvalisuse tagamise eesmärgil on keelatud toidu valmistamine kajutis või laeva muudes ruumides. Samuti on laeval keelatud kaasatoodud või laeva kauplusest ostetud alkoholi  tarbimine. Reegli rikkumisel on Viking Line’l õigus alkohol konfiskeerida. Toiduained, mida võib laeva kaasa võtta, on imikutoit ja allergikutele mõeldud eritoiduained. Imikutoitu on võimalik soojendada lastehoiutoas asuvas mikrolaineahjus või kohvikus. Vajadusel peab reisija olema valmis loovutama esemed, mis võivad endast kujutada ohtu kaasreisijatele või ei ole kooskõlas Viking Line sisekorraeeskirjadega. Kui reisija ei ole nõus oma kohvrit avama, on Viking Line’l õigus nõuda inimese laevalt lahkumist järgmises sadamas. Laevalt ära saadetud klientidel ei ole õigus nõuda laevapileti kompensatsiooni.
 4. Häirivalt ja ähvardavalt käituv reisija vahistatakse laeval.
 5. Kajutis suitsetamine on keelatud. Mitte katta kajutis olevaid suitsuandureid. Keelust üleastumise korral on Viking Line'il õigus vormistada väärteoprotokoll, millega kaasneb rahaline trahv. Trahv kajutis suitsetamise eest on 120€ (Cinderella 1200 SEK), mis makstakse kohapeal. Kajutis suitsetamise korral on laevafirmal õigus reisija kajutist ning kajutiosakonnast välja saata.
 6. Kajutiosakonnas häirivalt käituvalt reisijalt on õigus ära võtta tema kajut ja on õigus nõuda tema lahkumist kajutiosakonnast.
 7. Oma raadio või maki kuulamine kajutites ei ole lubatud. Laeva turvameestel on õigus need esemed ajutiselt konfiskeerida.
 8. Kõik laeval tekitatud materiaalne kahju tuleb korvata. Kui laeval kokkuleppele ei jõuta, teavitatakse juhtunust politseid.
 9. Laeva turva- ja päästeelementide rikkumisel vahistatakse reisija ja antakse politseile üle järgmises sadamas, millega kaasneb ka väärteoprotokoll.
 10. Vargustest teavitatakse alati politseid. Kui tegemist on alaealisega, teavitatakse ka lapsevanemat või hooldajat.
 11. Noorterühmade juhid vastutavad kogu rühma eest laeval. Vastutatakse ka ülalmainitud sisekorraeeskirjade täitmise eest. Kui keegi rühma liikmetest rikub korda, peab rühma juht laeva meeskonda sellest teavitama ning tegema koostööd. Rühma juht peab laeva informatsiooni jätma nimekirja rühmaliikmetest ja nende kajutijaotusest.
 12. Kõik reisijad peavad olema valmis vajadusel esitama isikuttõendavat dokumenti.
 13. Teiste reisijate ja laeva meeskonnaliikmete pildistamine ilma nende nõusolekuta on keelatud ja karistatav.