Reisija kohustused

Reisijad peavad järgima Viking Line’i korranõudeid ja laevakapteni käsklusi, mis puudutavad korda ja turvalisust laeval.

Viking Line’i esindajad jätavad endale õiguse tagasi saata reisijad, kes on alkoholi või narkootiliste ainete mõju all, kes käituvad häirivalt või kes muul viisil eiravad käitumisnorme. Juhul, kui reisija saadetakse tagasi, vastutab reisija tekkinud kulude eest ise. Viking Line ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata reisija süül ülaltoodud põhjustel.