Viking XPRS

Terminalid ja laevad

Liikumis- ja funktsionaalse puudega reisijate all mõeldakse reisijaid, kelle liikumisvõime on ajutiselt või püsivalt piiratud ning mis toob endaga kaasa raskusi ühistranspordi kasutamisel. Piiratud liikumisvõime või funktsionaalne takistus võib olla sensoorne, motoorne, tingitud piiratud orienteerumisvõimest, vanusest, piiratud nägemisest, kuulmisest või muust puudest.

Terminalid ja laevale minek

 • Parkimisplats liikumispuudega reisijatele on terminali lähedal koos pääsuga terminalidesse.
 • Terminalides on märgistatud kohtumispaik, kus assisteerimisvajadustega reisijatel palutakse enne reisi koguneda. See koht on varustatud telefoni või hädaabinupuga, mida saab kasutada personaliga kontakteerumiseks.
 • Viking Line püüdleb selle poole, et igas terminalis oleks vähemalt üks kassa, kus liikumis- ja funktsionaalse puudega reisijad saaksid asju ajada. See teeninduslett on märgistatud ISA-sümboliga.
 • Viking Line püüdleb selle poole, et arendada oma märgistamist ja reisijatele mõeldud informatsiooni nii, et infot saaks pakkuda ka alternatiivsetel viisidel, mis rahuldaks erinevate reisijate vajadusi.
 • Pääs terminalist laevale on takistusteta ja ohutu.
 • Autotekil juhatatakse liikumispuudega reisijate autod liftide lähedale ja paigutatakse nii, et auto ümber jääb piisavalt ruumi autost väljumiseks. Vajadusel assisteerib autoteki personal reisijaid.

Reisi ajal laeva pardal

 • Viking Line püüdleb selle poole, et liikumis- ja fuktsionaalse puudega reisijatel oleks ligipääs laeva kõikidesse ruumidesse.
 • Viking Line püüdleb selle poole, et võimalusel pöörata tähelepanu liikumis- ja funktsionaalse puudega reisijate erivajadustele, et suurendada reisimugavust ja luua parimat võimalikku reisielamust.
 • Igas Viking Line'i laevas on kajuteid, mis on kohaldatud liikumis- ja funktsionaalse puudega reisijatele.
 • Tugi- ja juhtkoerad tohivad viibida igal pool laevas, välja arvatud spa- ja saunaosakonnas ning teistes sellelaadsetes ruumides.
 • Liikumis- ja funktsionaalse puudega reisija isiklikule tugiisikule broneeritakse kajut assisteerimist vajava isiku kajuti lähedal.
 • Laeval on olema tagavara ratastool hädajuhtumite puhuks.

Laevalt mahaminek

 • Vajadusel assisteeritakse liikumis- või funktsionaalse puudega reisijat ka laevat mahaminekul. Assisteerimise vajadusest tuleb teada anda hiljemalt 48h enne reisi algust ning ka sihtkohta saabumisel laeva infoletti.