Viking XPRS

Assisteerimise kvaliteedinormid

Terminalid ja pardale minek

 • Terminalides on kohtumispaik, kuhu assisteerimist vajavatel reisijatel palutakse koguneda 60 min enne laeva väljumist. See koht on varustatud telefoni või hädaabinupuga, mida saab kasutada personaliga kontakteerumiseks. Kohtumispaik on märgistatud rahvusvahelise ratastooi sümboliga ehk ISA-sümboliga.
 • Viking Line püüdleb selle poole, et igas terminalis oleks vähemalt üks kassa, kus liikumis- ja funktsionaalse puudega reisijad saavad oma asju ajada. See koht on märgistatud ISA-sümboliga.
 • Personal assisteerib vajadusel liikumis- või funktsionaalse puudega reisijat pagasiga kohtumispaigast laeva sissepääsuni. See teenus tuleb broneerida hiljemalt 48h enne reisi toimumist.
 • Kui liikumis- ja funktsionaalse puudega reisijal on kaasas tugiisik, assisteerib tugiisik nii sadamas kui ka laevale minekul.
 • Kui liikumise abivahen saab reisi ajal kahjustada või kaob, proovib personal asendada selle sobiva abivahendiga.

Reisi ajal laeval

 • Vajadusel on võimalik kajutist abi kutsuda.
 • Personal hoolitseb liikumis- ja funktsionaalse puudega reisijate vajauste eest ning võib vajadusel pakkuda piiratud assisteerimist.
 • Liikumis- ja funktsionaalse puudega reisija isiklikule tugiisikule broneeritakse kajut assisteerimist vajava isiku kajuti lähedusse.
 • Laeva pardal on olemas tagavara ratastool hädajuhtumiteks.

Laevalt mahatulek

 • Vajadusel assisteeritakse liikumis- või funktsionaalse puudega reisijat ka laevalt mahatulekul. Assisteerimine tuleb broneerida hiljemalt 48h enne väljasõitu.
 • Ka laeva pardal on spetsiaalne kohtumispaik, kust assisteerimine algab. Informatsiooni selle kohtumispaiga kohta antakse laeva infoletist.