Privaatsus- ja turunduspoliitika

Viking Line'i privaatsus- ja turunduspoliitika

 

1. Üldinfo

1.1 Käesolev privaatsus- ja turunduspoliitika (”Privaatsuspoliitika”) kirjeldab, kuidas Viking Line Eesti OÜ, reg. Kood 10615240, Hobujaama 4, 10151, Tallinn, e-mail: vikingclub@vikingline.ee, (”Viking Line”) kogub, kasutab, edastab ja salvestab isikuandmeid.

1.2 Privaatsuspoliitika kehtib Viking Line´i teenuse ja toodete pakkumisel seoses broneeringute ja reisidega. Privaatsuspoliitika kehtib ka isikuandmete käsitlemisel Viking Line´i lojaalsusprogrammi Viking Line Club (”Viking Line Club”) ja Ville Viking Line Clubi puhul.

1.3 Meile isikuandmete usaldamisel peate alati tundma end turvaliselt. Soovime selle privaatsuspoliitikaga näidata, kuidas me tagame isikuandmete töötlemise vastavalt kehtivale isikuandmete kaitse seadusele.

1.4 Viking Line Clubiga liitumiseks peate olema vähemalt 18-aastane ja/või muus osas pädev lepingut sõlmima ja nõustuma käesoleva privaatsuspoliitikaga. Viking Line Club on avatud ka lastele vanuses 12-17 aastat kui nad on Liikmeks saanud enne 16. veebruari 2017. Ville Viking Club on mõeldud kõikidele alla 12-aastastele lastele ja sellega liitumiseks on vajalik vanemate või eestkostja allkiri ning käesoleva privaatsuspoliitikaga nõustumine.

2. Isikuandmete eest vastutav isik

Viking Line on isikuandmete eest vastutav isik Viking Line´i isikuandmete töötlemisel ja vastutab töötlemise eest vastavalt kohalduvale õigusele. Viking Line on ka isikuandmete eest vastutav isikuandmete töötlemisel Viking Line Clubi ja Ville Viking Clubi raames.

3. Millal kogume isikuandmeid?

3.1 Viking Line kogub ja töötleb isikuandmeid, kui teete broneeringu või ostu Viking Line´i kodulehel, Viking Line´i rakenduses või Viking Line´iga muul viisil ühendust võttes. Broneeringute tegemisel ja ostude sooritamisel kogutav teave on vajalik lepingu sõlmimiseks Viking Line´iga ja et Viking Line saaks osutada oma teenuseid ja teha pakkumisi.

3.2 Kui olete Viking Line Clubi liige, kogub Viking Line isikuandmeid liikmestaatuse taotlemisel. Viking Line kogub ka andmeid liikmeks olemise ajal liikmelisuse piires ja töötleb andmeid, millele Viking Line´ile antakse ligipääs liikmekonto kaudu. Liikmena saate igal ajal oma andmeid uuendada logides sisse „Oma lehele“.

4. Milliseid andmeid ME teie kohta töötleme?

4.1 Viking Line´i kliendile

Viking Line kogub ja töötleb broneeringuid ja oste teostavatel klientidel seoses broneeringute ja reisidega peamiselt järgnevaid andmeid:

 • Nimi, sünniaasta ja sugu
 • Aadress, riik ja kodakondsus
 • Telefoninumber ja e-posti aadress
 • Makseandmed
 • Kliendinumber
 • Andmed broneeringute ja reiside kohta
 • IP-aadress ja muu teave teie poolt Viking Line kodulehekülje või rakenduse kasutamise kohta.
 • Muud andmed, mida edastate broneeringuga seoses nagu auto registreerimisnumber ja võimalik puue (vabatahtlik).

4.2 Viking Line Clubi liikmele

Viking Line´i poolt kogutavad ja töödeldavad andmed Viking Line Clubi liikme kohta on peamiselt:

 • Nimi, isikukood ja sugu
 • Aadress, riik, kodakondsus ja keel
 • Telefoninumber ja e-posti aadress
 • Makseandmed
 • Liikmenumber ja Viking Line Clubi kaardinumber
 • Teave selle kohta, millist liiki kruiisist olete huvitatud ning milliseid pakkumisi soovite saada (vabatahtlik).
 • Ostude andmed
 • Teave varasemate ja broneeritud reiside kohta
 • Liikmelisuse teave, nt liikmetase ja boonuspunktide arv („Laevad“)

Viking Line ei kogu vanuses 12 kuni 17 aastat olevate Viking Line Club liikmete ostude andmeid.

4.3 Ville Viking Clubi liikmele

Viking Line´i poolt kogutavad ja töödeldavad andmed Ville Viking Clubi liikme kohta on peamiselt:

Nimi, sünniaeg ja sugu

 • Aadress
 • Sugu
 • Vanemate/eestkostja kontaktandmed

5. Miks me töötleme TEIE andmeid?

5.1 Viking Line´i kliendile

Viking Line töötleb teie isikuandmeid erinevatel põhjustel. Peamiselt töötleb Viking Line teie isikuandmeid:

 • Meie kohustuste täitmiseks klientide ees, nagu reisibroneeringu ja arve esitamine;
 • Üldise klienditeeninduse tagamiseks, et vastata küsimustele ja parandada vigased andmed;
 • Teabe esitamiseks ja turunduse suunamiseks posti, e-posti, SMS/MMS-i või meie rakenduse kaudu Viking Line´i ja valitud koostööpartnerite kaupade ja teenuste kohta;
 • Olulise teabe saatmiseks seoses reisidega nagu liikluse ümberkorraldus või hilinemised läbi e-maili, rakenduse push-teadete kaudu või muul viisil;
 • Uudiskirjade saatmiseks ja
 • Ohutusnõuete ja teiste nõuete täitmiseks.

Analüüsid on ka turu- ja kliendianalüüside, turu-uuringute, statistika, äritegevuse jälgimise ning äri- ja meetodi arenduse aluseks, mis on seotud broneeringute ja ostudega, samuti Viking Line´i lojaalsusprogrammi liikmelisusega.

5.2 Viking Line Clubi liikmele

Lisaks ülaltoodule töötleb Viking Line Viking Line Clubi liikmete isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Liikmelisuse administreerimine, sh boonuspunktide (nn „laevade“) käitlemine;
 • Lojaalsusprogrammi teenuste kasutamise võimaldamine liikmetele;
 • Eripakkumiste tegemine;
 • Liikmetega suhtlemine posti, e-posti, SMS/MMSi või meie rakenduse kaudu ning
 • Suunatud turunduse võimaldamine posti, e-posti, SMS/MMS-i või meie rakenduse kaudu. Suunatud turundust saadetakse siiski vaid vähemalt 16-aastastele isikutele.

5.3 Ville Viking Clubi liikmele

Viking Line ei töötle Ville Viking Clubi liikmete isikuandmeid suunatud turunduse või segmenteerimise eesmärgil. Kogu kommunikatsioon on suunatud liikmete vanematele või eestkostjale.

6. Õiguslikud alused teie isikuandmete töötlemiseks

6.1 Viking Line´i isikuandmete töötlemine põhineb hulgal seaduslikel alustel. Käesolevas lõigus neid aluseid kirjeldataksegi.

6.2 Muu hulgas käsitleme isikuandmeid, et täita lepingut teie kui kliendi või Viking Line Clubi liikmena, nt broneeringute tegemiseks, ostudeks ja haldamaks Viking Line Club liikmelisust. Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid ostude kohta arvutamaks boonust, millele liikmel on õigus.

6.3 Osa teostatavast isikuandmete töötlemisest põhineb nimetatud huvide hindamisel. See kehtib näiteks töötlemisele, et saata teile pakkumisi meie kaupade ja teenuste kohta, et teha piiratud klientide segmenteerimine, nt põhinevalt kogu ostusummad. Viking Line ei töötle delikaatseid isikuandmeid huvide hindamise põhjusel.

6.4 Teatud juhtudel on Viking Line´il seadusest tulenev kohustus teie isikuandmeid töödelda. See kehtib näiteks isikuandmete töötlemisel, mida teeme teile olulise info saatmiseks enne reisi näiteks liikluse ümberkorralduse või hilinemiste kohta.

6.5 Võite igal ajal lõpetada oma liikmelisuse võttes ühendust Viking Line Club klienditeenindusega. Konto sulgemisel Viking Line kustutab või seob isiku küljest lahti kõik teie isikuandmed ja muu info, mida võib teiega seostada.

7. Kui kaua säilitame teie andmeid?

7.1 Teie isikuandmeid hoitakse ainult nii kaua, kui on vajadus neid säilitada andmete kogumise eesmärgi täitmiseks vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale. Viking Line võib säilitada andmeid kauem, kui see on vajalik seadustest tulenevate nõuete täitmiseks või Viking Line´i õiguslike huvide kaitseks, näiteks kui käimas on kohtuprotsess.

7.2 Viking Line säilitab klientide andmeid maksimaalselt 24 kuud arvestatult kliendi viimase reisibroneeringu tegemisest või sellest ajahetkest, mil klient on teostanud muu broneeringu või sooritanud ostu.

7.3 Viking Line säilitab Viking Line Clubi liikmete andmeid maksimaalselt 24 kuud arvestatult liikme viimase broneeringu tegemisest, Viking Line´iga suhtlemisest lojaalsusprogrammi raames või muul viisil aktiivne olemisest.

7.4 Viking Line ei säilita identifitseeritavaid andmeid Viking Line Clubi liikmete kohta pärast liikmestaatuse lõpetamist. Kui lõpetate oma liikmestaatuse, kustutatakse identifitseerivad andmed automaatselt.

8. Kellele me andmeid väljastame?

8.1 Viking Line võib anda andmeid kolmandale osapoolele nagu näiteks Viking Line kontserni ettevõtetele. Viking Line võib anda andmeid ka Viking Line´i reisiagentidele, paketireiside koostööpartneritele ja kaardi- ning kommunikatsiooniteenuste tarnijatele.

8.2 Kolmas osapool, kellele Viking Line teavet edastab või muul viisil kliendi või liikme kohta andmeid jagab, ei või teavet edastada kellelegi teisele ilma kliendi või liikme nõusolekuta. Infot võib kasutada üksnes vastuvõtja Viking Line´i ja tema koostööpartnerite teenuste ja toodete müügi ja turustamise eesmärgil või teenuste tarnimisel seoses Viking Line lepinguga teie kui kliendiga või Viking Line Clubi liikmega.

8.3 Isikuandmeid võib Viking Line´i edastada, kui see on hädavajalik kehtivate seadusandluse või ametiasutuste nõuete täitmiseks, et tagada Viking Line´i õiguslikud huvid või et avastada, ennetada või tähele panna pettusi ja teisi ohutusalaseid ja tehnilisi probleeme.

8.4 Viking Line võib edastada isikandmeid väljapoole EL/EMP juhul, kui Viking Line reisiagendid või näiteks paketireiside koostööpartnerid neis riikides asuvad. Kui isikandmed edastatakse mõnda riiki, mis on väljapool EL/EMP, võtab Viking Line tarvitusele meetmed tagamaks isikuandmete jätkuva kaitse ja ka rakendab meetmeid, mis on vajalikud seaduslikul viisil isikuandmete ülekandeks väljapoole EL/EMP piirkonda.

9. Privaatsuspoliitika muudatused

9.1 Viking Line on õigus igal ajal Privaatsuspoliitikat muuta. Viking Line teatab mõistliku aja ette Privaatsuspoliitika muutustest. Kui te muutusi ei aktsepteeri, on teil õigus leping Viking Line´iga üles öelda enne muudetud Privaatsuspoliitika jõustumist. Lepingu lõpetamiseks võtke ühendust Viking Line´ga või kui olete Viking Line Clubi liige, saate valida [sulge konto] ”Minu lehekülgedel”.

10. Teie isikuandmete kaitse

10.1 Meile isikuandmete usaldamisel peate alati tundma end turvaliselt. Seepärast on Viking Line võtnud tarvitusele need ohutusmeetmed, mis on vajaliku teie isikuandmete kaitseks volitamata juurdepääsu, muutmise ja kustutamise vastu.

Näiteks salvestatakse kõik klientide ja Viking Line Clubi liikmete andmed andmebaasis, mis on kaitstud juurdepääsu kontrolli ja tulemüüriga.

11. Teie õigused

11.1 Viking Line vastutab teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt kehtivale seadusandlusele.

11.2 Viking Line parandab, kustutab või täiendab teie andmeid teie taotlusel või oma initsiatiivil, kui andmed osutuvad vigasteks, ebatäielikeks või eksitavateks.

11.3 Kui te ei soovi, et Viking Line töötleb teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, saate igal ajal esitada Viking Line´ile vastavasisulise avalduse. Kui Viking Line on teie avalduse vastu võtnud, lõpetab Viking Line teie isikuandmete töötlemise sellel eesmärgil. Viking Line ei töötle isikuandmeid, et saata otseturundust alla 16-aastastele lastele.

11.4 Teil on õigus üks kord kalendriaasta jooksul kirjaliku allkirjastatud avalduse alusel saada tasuta registriväljavõte Viking Line´lt teie kohta registreeritud isikuandmetest, töötlemise eesmärkidest ja vastuvõtjatest, kellele andmeid on edastatud või plaanitakse edastada. Teil on õigust registriväljavõttes saada ka teavet, kust isikuandmeid on saadud, kui need ei pärine teilt; automatiseeritud otsuseprotsessist (sh profileerimine), samuti ettenähtud eeldatavast andmete säilitamise perioodist või selle perioodi määramiseks kasutatavatest kriteeriumitest. Veel on teil õigus registriväljavõttest saada teavet teie muudest ülalpool mainitud õigustest.

12. Kontaktinfo

12.1 Võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi käesoleva Privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta või soovite saada registriväljavõtet. Meie kontaktandmed leiate ülal punkti 1 alt.