Kokkuvõte sätetest, milles käsitletakse meritsi reisijate õnnetusjuhtumite korral (EÜ nr 392/2009).

Määrust (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korralhakatakse ELi ja EMP riikides 2 kohaldama 31. detsembril 2012.

Määrus sisaldab 1974. aasta Ateena konventsiooni (mida on muudetud 2002. aasta protokolliga ning milles käsitletakse reisijate ja nende pagasi merevedu) teatavaid sätteid.