Viking XPRS

Force Majeure

Viking Line ei vastuta reisigraafikust kõrvalekaldumiste eest, mis on põhjustatud ilmastikutingimustest või muudest vedajast mittesõltuvatest asjaoludest.

Reisi ärajäämisel ilmastikutingimuste või muude Viking Line’ist olenemata asjaolude tõttu (force majeure) ei kompenseerita kliendile tekkinud lisakulu ega saamata jäänud tulu.