Liiklusinfo

Hetkel sõidugraafikus muudatusi ei ole.

Viking Line ei vastuta reisigraafikust kõrvalekaldumiste eest, mis on põhjustatud ilmastikutingimustest või muudest vedajast mittesõltuvatest asjaoludest (force majeure, piiriületus jms).

Reisi ärajäämisel ilmastikutingimuste või muudel Viking Line`st olenemata asjaolude tõttu kliendile tekkinud lisakulu, samuti saamata jäänud tulu ei kompenserita.